ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

2. เพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้แก่กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน อำเภอแม่เมาะ และ จังหวัดลำปาง

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพให้เป็นที่นิยมแพร่หลายการบริการ (At Your Service)


กำหนดการแข่งขัน / Race Schedule

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 / Saturday August 5th, 2017

09.00 - 20.00 น. - นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน รับเสื้อและหมายเลขประจำตัว ณ บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

9.00 a.m. - 08.00 p.m. - Half marathon and Mini marathon runners pick up running Sport-shirt and BIB number at Mae Moh Wittaya School

- รับสมัครนักวิ่งประเภทไมโครมาราธอน และวิ่ งเพื่อสุขภาพ / Registration : Micro marathon runners and walk and fun runners

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 / Sunday August 6th, 2017

05.45 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน / Half Marathon : Start time 5.45 a.m.

05.55 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน / Mini Marathon : Start time 5.55 a.m.

06.10 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งไมโครมาราธอน ,ปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ /
Micro Marathon,Walk and fun runners : Start time 6.10 a.m.

06.25 น. - เดินเพื่อสุขภาพ / Walk 1 k.m. : Start time 6.25 a.m.

08.00 น. - พิธีมอบรางวัลนักวิ่ง Awards Presentation ceremony : 8.00 a.m.

ติดต่อรายละเอียด/Contact


แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

โทรศัพท์/Phone 054-252734, 054-253865


Creative gh-pages template with Natdanai Yawila,Piyawat Upala

Information System Development Section(MMM)

surasak.l@egat.co.th, woraphan.nop@egat.co.th